Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 
 
 

Walne zebranie w ROD "Czyzeminek"

dodano 25.04.2015

Dnia 25 kwietnia 2015 roku odbyło się w naszym ogrodzie Walne zebranie. To Walne miało szczególny charakter gdyż zamykało przedłużoną o rok pięcioletnią kadencję Zarządu pod wodzą Pawła Matuszewskiego a jednocześnie było walnym na którym wybierano nowy Zarząd na lata 2015 - 2019. Poprzedni Zarząd był bardzo mile zaskoczony poparciem osób które zjawiły się na zebraniu ( 45 osób z ponad 150 członków uprawnionych) i podziękowaniem oklaskami dla działań ostatnich 5 lat. Oklaski były kierowane w szczególności pod adresem kilku osób, które wykazały się determinacją w działaniu i próbą integracji wszystkich działkowców bez względu na przynależność sektorową. Walne zakończyło się wybraniem nowego Zarządu oraz komisji rewizyjnej. Za udział w zebraniu dziękujemy !!!
Nowy skład organów po ukonstytuowaniu się ich możecie państweo zobaczyć w zakładce Organy ROD "Czyżeminek" lud pod tym linkiem
Organy ROD "Czyżeminek"

 

Zmiany w Zarządzie ROD "Czyzeminek"

dodano 12.10.14

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dalsze funkcjonowanie w organach PZD byłoby wbrew naszej woli, sumieniu i rozsądkowi dlatego rezygnujemy z zajmowanych przez nas funkcji w Zarządzie ROD. Zarząd na posiedzeniu w dniu 10.10.2014 uchwałą nr 18/2014 zatwierdził nasze rezygnacje.
Z poważaniem
Piotr Mantaj
Małgorzata Kowalczyk
Elżbieta Zytka
 

Uchwała nr 18/2014 Zarządu ROD "Czyżeminek"

 

Rozpoczęcie sezonu 2014

dodano 20.03.14

W dniu 5.04.2014 od godziny 14.00 rozpoczniemy prace związane z włączeniem wody na działkach. Nastąpi spis liczników prądowych. Zarząd prosi o przybycie wszystkich działkowców w tym dniu. Aby skutecznie wyliczyć opłatę prądową na rok 2014 niezbedne jest dokładne spisanie wszystkich liczników.

Ogłoszenie na naszej tablicy

 

Składka członkowska za 2014

dodano 30.01.14

W roku 2013 wysokość składki wynosiła 19 groszy od metra kwadratrowego użytkowanej działki.
W roku 2014 Krajowa Rada PZD podjęła uchwałe,że składka na rok 2014 nie wzrasta. Tak więc nadal płacimy od m2 19 groszy.

Tekst uchwały KR PZD z dnia 14 listopada 2013 r

 

Składka członkowska za 2013

dodano 30.03.13

W roku 2012 wysokość składki wynosiła 19 groszy od metra kwadratrowego użytkowanej działki.
W roku 2013 Krajowa Rada PZD postanowiła utrzymać na takim samym poziomie co w roku 2012 składkę członkowską.

Tekst uchwały KR PZD z 29 listopada 2012

 

Rozpoczęcie sezonu

dodano 20.03.13

W dniu 6.04.2013 od godziny 14 rozpoczniemy prace związane z włączeniem wody na działkach. Nastąpi spis liczników prądowych. Zarząd prosi o przybycie wszystkich działkowców w tym dniu. Aby skutecznie wyliczyć opłatę prądową na rok 2013 niezbedne jest dokładne spisanie wszystkich liczników.

Ogłoszenie na naszej tablicy

 

Spotkanie łódzkich działkowców z posłami - 14.01.2013

dodano 20.01.2013

W dniu 14 stycznia br. w Łódzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie działkowców z parlamentarzystami poświęcone przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce. Przybyło na nie ponad dwustu działkowców z łódzkich i okolicznych ogrodów.

 
 

W spotkaniu udział wzięło 6 posłów z naszego województwa: Krzysztof Kwiatkowski i Artur Dunin z Platformy Obywatelskiej, Piotr Polak i Jan Tomaszewski – Prawo i Sprawiedliwość, Artur Ostrowski – Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Tadeusz Woźniak – Solidarna Polska. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych reprezentował zastępca pełnomocnika tego Komitetu –mec. Tomasz Terlecki, który nawiązując do okoliczności, jakie spowodowały konieczność opracowania nowej ustawy, podkreślił znaczenie projektu dla przyszłości ogrodów, bezpieczeństwa, stabilizacji i komfortu korzystania z działki. Omówił założenia projektu ustawy oraz jego najważniejsze zapisy. Poinformował również zebranych o skargach do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, które zostały złożone przez Związek oraz indywidualnych działkowców z całej Polski. Z dużym zainteresowaniem zebrani oczekiwali na wypowiedzi posłów, którzy wkrótce staną przed zadaniem uchwalenia ustawy dotyczącej ogrodów działkowych. Działkowcy ciekawi byli opinii parlamentarzystów na temat projektu obywatelskiego oraz tego, czy jego losy będą zależeć od rzeczowej i merytorycznej dyskusji, stanowisk posłów zgodnych z ich przekonaniami, czy też - niestety - tylko i wyłącznie od klubowej dyscypliny.

 
 

Oklaskami przyjęto pierwsze słowa posła Krzysztofa Kwiatkowskiego, który stwierdził, że projekt obywatelski jest dobry bo jego autorami są działkowcy, czyli grono, którego on dotyczy. Pan poseł, tak jak podczas wcześniejszego spotkania, zadeklarował, że będzie głosował za tym, aby projekt nie został odrzucony w pierwszym czytaniu i trafił do komisji sejmowej. W dalszej części swojej wypowiedzi podkreślił swój szacunek do działkowców, ich pracy i pasji. Odniósł się też do pojawiających się w publicznej dyskusji sugestii jakoby ogrody nie powinny znajdować się w centrach miast- przecież większość działkowców to seniorzy, którzy korzystają z komunikacji publicznej, dlatego dogodne położenie ogrodów ma olbrzymie znaczenie. Poseł powiedział również, że nie wyobraża sobie, żeby Sejm nie zdążył z uchwaleniem ustawy przed terminem wyznaczonym przez Trybunał, bo to oznaczałoby katastrofę dla działkowców.   Na pytanie prezes OZŁ PZD – pani Izabeli Ożegalskiej o to, czy założenia opracowane przez zespół posła Huskowskiego można traktować jako dokument, który stanie się oficjalnym projektem Platformy odpowiedział, że na szczęście nie jest to oficjalny dokument Klubu Parlamentarnego PO, który jeszcze nie przyjął swego stanowiska co do projektu ustawy.

 
 

Poseł Prawa i Sprawiedliwości – pan Piotr Polak poinformował, że jest członkiem zespołu tego ugrupowania powołanym do przygotowania projektu ustawy o ogrodach działkowych. Rozwiązania jakich chce PiS w żadnym wypadku nie będą skierowane przeciwko działkowcom. Poseł mówił o swobodzie zrzeszania się działkowców, sądowej ochronie działki, gwarancjom na wypadek likwidacji ogrodu, prawie dziedziczenia działki. Z uznaniem wyraził się o obywatelskiej inicjatywie. Stwierdził, że zespół PiS pod kierownictwem posła Bartosza Kownackiego będzie dążył do konsultacji z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej, dlatego nie można wykluczyć, że PiS ostatecznie poprze projekt obywatelski. Szanuję wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale się z nim nie zgadam - w ten sposób do zebranych zwrócił się pan Artur Ostrowski – poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przypomniał działkowcom, że osobiście mógł obserwować rozprawę w TK i doskonale pamięta rolę, jaką odegrali posłanka Lidia Staroń (PO) i poseł Andrzej Dera (Solidarna Polska) – rzekomi „obrońcy” ustawy z ramienia Sejmu. Dobitnie stwierdził, jak dużą krzywdę wyrządził działkowcom wspomniany wyrok i dlatego w pełni popiera on kierowanie przez działkowców skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.   Jako przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej oświadczył, że jego ugrupowanie popiera projekt obywatelski. Sojusz aktywnie włączył się w akcję zbierania podpisów, udzielając Komitetowi pomocy organizacyjnej (np. w łódzkiej siedzibie SLD – działa punkt zbierania podpisów – przyp. KK). był, jest i będzie z działkowcami – zakończył poseł Ostrowski.

 
 

Wiele emocji wśród zgromadzonych działkowców wzbudził Artur Dunin – poseł Platformy Obywatelskiej. Przed spotkaniem działkowcy otrzymali broszury dotyczące założeń do ustawy działkowej, przygotowanych przez zespół posłów Platformy. Tymczasem poseł Dunin uznał, że twierdzenie, iż PO chce zrobić działkowcom krzywdę nie jest uzasadnione, bo po pierwsze projekt jego ugrupowania nie jest jeszcze gotowy, a poza tym PO nie zamierza uderzać w jakiekolwiek grupy społeczne. Uważa też, że nowe prawo ma służyć działkowcom, a nie organizacji, dlatego nie jest przekonany do wszystkich rozwiązań w projekcie obywatelskim. Ta wypowiedź wywołała falę oburzenia wśród uczestników spotkania. Projekt PO zakłada bowiem nie tylko likwidację organizacji zrzeszającej milion działkowców, ale także wiele niekorzystnych dla użytkowników działek zapisów, jak choćby zamianę użytkowania wieczystego w dzierżawę. Dunin bronił się próbując przekonać działkowców, że projekt nie jest jeszcze gotowy. Reprezentujący Solidarną Polskę – pan poseł Tadeusz Woźniak również zapewniał o przychylności jego ugrupowania dla działkowców. Wspomniał, iż projekt Solidarnej Polski jako jedyny mówi o własności działki. Jego zdaniem należy dopuścić do swobody wyboru przez działkowców formy organizacyjnej w jakiej chcą funkcjonować. Za absolutnie nie do przyjęcia uznał propozycje zespołu posła Huskowskiego. Podkreślił, że w Klubie Solidarnej Polski posłów nie obowiązuje dyscyplina partyjna i głosują zgodnie ze swoim sumieniem. Według pana posła, projekt obywatelski zasługuje na to, by nie został odrzucony w pierwszym czytaniu i on - poza projektem SP - również go poprze. Poseł PiS – Jan Tomaszewski, choć przyznał, że ogrodnictwo działkowe nie jest najbliższą mu dziedziną, to uważa, że w całej sprawie to właśnie działkowcy są najważniejsi i z tego względu z wielkim szacunkiem odnosi się do projektu obywatelskiego. Ocenił jako nieetyczne wszelkie głosy i propozycje, zmierzające do szukania w ogrodach źródeł finansowych. Oświadczył, że będzie popierał projekt na każdym etapie prac sejmowych oraz spowoduje, że przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej zostaną zaproszeni do prac i konsultacji w zespole PiS powołanym do przygotowania projektu ustawy. Głos zabrała również pani Magdalena Michalska – Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Łódzkiego. W swojej wypowiedzi podkreśliła ogromne znaczenie działki jako formy socjalnego i rekreacyjnego wsparcia rodziny. Przypomniała, że OPZZ też włączył się do zbierania podpisów i że w pełni popiera działkowców. Po wystąpieniach posłów głos zabrali działkowcy, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za projektem obywatelskim. Pod adresem poselskich projektów padały czasem nawet dosadne słowa, jak choćby wypowiedź Stanisławy Zimoch, z ROD „Słoneczna Polana” w gminie Pabianice: - Mamy po tysiąc złotych emerytury. Jak z tego wyżyć i jeszcze odłożyć pieniądze na wykup działek? Działkowiczka zarzucała posłom PO, że ich projekt nie uwzględnia sytuacji seniorów i ich potrzeb. Na uwagę zasługuje także wystąpienie pani Marianny Wielebińskiej – użytkowniczki działki w ROD „Odrodzenie” w Łodzi, która, oceniając położenie starszych osób w naszym kraju, zadała posłom pytanie, jaką przyszłość szykują naszemu społeczeństwu. W nieco żartobliwych, ale mocno przemawiających do wyobraźni słowach, wyraziła nadzieję, że nie będzie to życie w zabetonowanym świecie, gdzie jedyną zielenią będą sztuczne palmy. Zaapelowała, by w pogoni za nowoczesnością nie zapominać o dorobku i wartościach wcześniejszych pokoleń. Swoją wypowiedź doskonale zobrazowała puentą – cytatem z wiersza Adama Asnyka nie depczcie przeszłości ołtarzy….. na nich się jeszcze ogień żarzy. Na koniec spotkania przyjęto Apel obrazujący jednoznaczną postawę zebranych działkowców ws. obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz ich stosunek wobec propozycji zgłaszanych przez partie polityczne. Apel został rozesłany do wszystkich 31 posłów okręgu łódzkiego. Działkowcy łódzcy zajęli wyraźne stanowisko, że są za projektem obywatelskim oraz dalszym istnieniem i działaniem własnej organizacji jaką jest Polski Związek Działkowców.

 

Zakończenie sezonu

dodano 7.10.12

W dniu 20.10.12 od godziny 14 rozpoczniemy prace związane z zakreceniem wody na działkach. Nastąpi spis liczników prądowych i wodnych. W tym dniu również gospodarze będą zbierać pieniądze za złużytą wodę i prąd. Prosimy o przygotowanie się do tego faktu.

Ogłoszenie na naszej tablicy

 

Walne zebranie 28.04.2012

dodano 3.05.2012

W dniu 28 kwietnia 2011 roku odbyło się Walne zebranie członków naszego ogrodu.Uczestniczyło w nim tak jak w roku ubiegłym tylko około 46% naszych członków. W drugi terminie podejęto 10 uchwał.Nie można powiedzić, że Walne zebranie przebiegło w miłej i kulturalnej atmosferze. Niestety, nie. Dlatego Zarząd ROD "Czyżeminek" w tym miejscu pragnie, gorąco przeprosić wszystkich, którzy poczuli się urażeni postępowaniem nielicznego grona działkowców.Postępowaniem nie zasługującym na jakikolwiek komentarz.Zarząd ma jednak nadzieję, że Ci wszyscy,którzy dziś potrafią tylko krytykować, za niedługo wezmą stery w swoje ręce i pokażą wszystkim jak powinno sie zarządzać naszym ogrodem (a nie tylko sektorem). Zarząd również, chce bardzo gorąco przeprosić za zachowanie nielicznych przedstawiciela z ramienia Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD, bez którego dokończenie Walnego Zebrania byłoby niemożliwe.Tyle w tej kwestii.
Jak już wspomniano Walne Zebranie przyjęło 10 uchwał, uchwały 6 i 7 nakładają na wszystkich obowiązek uiszczenia opłat na rzecz ogrodu oraz opłaty prądowej.Zarząd przypomina również o uchwale 13/2011 która została podjęta przez Walne Zebranie w roku 2011 (opłata na zwiększenie mocy).Szczegółowy wykaz opłat dotyczący poszczególnych działek oraz form i terminów zapłaty znajdziecie Państwo w gablotach informacyjnych, oraz pod poniższym linkiem. Na koniec Zarząd pragnie podziękować wszystkim za udział w najważniejszym spotkaniu naszego ogrodu i życzyć miłej i owocnej pracy w sezonie 2012.

Wykaz opłat w ROD "Czyżeminek" w roku 2012

 

Straty energii elektrycznej od kwietnia 2011 do kwietnia 2012

dodano 26.04.2012

Mobilizacja wszystkich działkowców doprowadziła do spisów liczników w jednym dniu tak w kwietniu 2011 jak i w kwietniu 2012. Przyczyniło się to do wyliczenia strat prądu przy przesyle w naszym ogrodzie. Na ich podstawie mogliśmy wyliczyć roczną opłatę prądową

Wykaz strat przy przesyle energi 2011-2012

 

Nowy dział w przepisach Babci Danusi

dodano 22.01.2012

Dziś,pragniemy Państwa zainteresować sztuką wytawrzania win i nalewek. Pomocna będzie zapewne znana w Polsce firma Biowin, której siedziba i salon sprzedaży znajduje się w Łodzi. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z naszych przepisów, to zapraszamy do działu Wina i nalewki.

 

Zmiany w Statucie PZD

dodano 14.01.2012

Szanowni Państwo,
W dniach 16 i 17 grudnia odbył się IX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego związku Działkowców. W tych dniach znowelizowano niektóre paragrafy nasze Statutu. Wszystkie zmiany możecie Państwo prześledzić w uchwale uchwale jaką podjęto na tym Zjeździe

Jeżeli chcecie Państwo prześledzić cały znowelizowany Statut to zapraszamy do lektury pod linkiem Nowy statut PZD.

 

Ceny energii elektrycznej w roku 2012

dodano 03.01.2012

Szanowni Państwo,
Od 01.01.2012r. obowiązuje nowa Taryfa PGE Obrót S.A. zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie sprzedaży energii (dla taryfy G). Od dnia 03.01.2012r. obowiązuje nowa Taryfa PGE Dystrybucja S.A. z zastrzeżeniem stawek opłaty przejściowej, które obowiązują od dnia 01.01 2012r.
Szczegółowe zestawienie stwek dla taryfy G obowiązującej u nas w ogrodzie
można obejżeć pod poniższym linkiem.

Stawki według taryfy "G"

Całe rozporządzenie dotyczące taryf PGE Obrót S.A. w 2012 roku

 

Straty energii elektrycznej od kwietnia do października 2011

dodano 18.12.2011

Mobilizacja wszystkich działkowców doprowadziła do spisów liczników w jednym dniu. Przyczyniło się to do wstępnego wyliczenia strat prądu przy przesyle w naszym ogrodzie. Powtórzenie spisu w kwietniu 2012 dostarczy nam dane do wyliczenia strat na prądzie w całym ogrodzie. Na ich podstawie z łatwością będziemy mogli wyliczyć roczną opłatę prądową

 

Zakończono prace przy budowie ogrodzenia sektora 4

dodano 18.12.2011

Wielu działkowców czekało na tą chwilę.Serdecznie dziękujemy wszystkim za czynny udział w pracach. Dziś możemy powiedzieć,że mamy ogrodzony cały ogród.

Zdjęcia z inwestycji

 

Tablica informacyjna

dodano 2.09.2011

Od dziś wszelkie informacje dotyczące ogrodu wywieszane w gablotach informacyjnych będą zamieszczane na stworzonej dla Państwa tablicy ogłoszeń.Jeżeli Państwo chcecie zamieścić na tablicy swoje ogłoszenie prosimy o kontakt z Zarządem (adresy w zakładce Napisz do nas)

 

TABLICA OGŁOSZEŃ

Zapraszamy

 

Ruszyła inwestycja ogrodzenia sektora 4

dodano 17.06.2011

Wielu działkowców czekało na tą chwilę.W końcu ruszyły prace związane z wykonaniem ogrodzenia w sektorze czwartym. Po zakończeniu tej inwestycji będziemy mieli ogrodzony każdy sektor.Serdecznie zapraszamy wszystkich do realizacji postanowień uchwały walnego zebrania.Terminy prac widnieją w gablotach informacyjnych

Zapraszamy do pracy.

Zdjęcia z inwestycji

 

Znajoma Babcia Danusia zaprasza

dodano 12.05.2011

Babcia Danusia przedstawia Państwu swoje sprawdzone przepisy

Zapraszamy więc do działu z przepisami.

Przepisy babci Danusi znajdziesz tutaj

 

Ruszyła galeria zdjęć

dodano 12.05.2011

Zapraszamy do naszej galerii foto. Można już zobaczyć pierwsze zdjęcia.

Zobacz nasze zdjęcia

 

Walne zebranie

dodano 30.04.2011

W dniu 16 kwietnia 2011 roku odbyło się Walne zebranie członków naszego ogrodu.Uczestniczyło w nim tylko 46% naszych członków. W drugi terminie podejęto 14 uchwał.

Wykaz opłat w ROD "Czyżeminek" w roku 2011